logo

Usługi cykliniarskie ogólnobudowlane

parkiety, podłogi

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI I UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH LAKIEROWANYCH/OLEJOWANYCH

1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi. Piasek działa jak papier ścierny.
Lakier/Olej jest elementem eksploatacyjnym i jego trwałość zależy od prawidłowej pielęgnacji i sposobu użytkowania. W zależności od stopnia zużycia podlega on ciągłemu uzupełnianiu środkami pielęgnacyjnymi przez osoby utrzymujące czystość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całą szerokość korytarza w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.
3. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotną ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody a tylko mocno wykręconą szmatę lub płaskiego mopa (nie używać tzw. „mopa” - frędzlowanego, sznurkowego, paskowego, gdyż ze względu na niską wilgotność klepek może dojść do wykrawędziowania, wyłódkowania, a w skrajnym przypadku do wybrzuszenia parkietu). Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprzątaniu pozostawać mokre ślady. Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowane wylaniem wody i innych płynów lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji.
4. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej z otaczającym powietrzem wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45-60%, a temperatura w przedziale 18-22 oC. W tym celu zimą można używać sztucznych nawilżaczy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez moją firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 226, PN-EN 13 228. Przesuszanie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
5. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi.
6. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie tzw. rolki gumowe (z wyjątkiem czarnej gumy) i biurowe przeźroczyste maty podkładowe ROLL-STOP.
7. Pielęgnację lakieru/oleju, pod rygorem utraty gwarancji, należy przeprowadzać tylko środkami dedykowanymi, producenta lakieru/oleju.
Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu! (mocno utrudni to następną renowację).
8. Zaleca się przynajmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzić maszyną do polerowania parkietu, pielęgnację polegającą na maszynowym zabezpieczeniu krawędzi płynem antyadhezyjnym.
9. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton.
10. Nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.
11. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć.
12. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.